Ammattimainen poraustyökalujen valmistaja

25 vuoden valmistuskokemus

Keskipainepainikkeen terät